திங்கள், 2 நவம்பர், 2009

அறிய புகைப்படம்
விளக்கம் தேவை இல்லை.விளங்கி கொள்வீர்கள்.

1 கருத்து:

சவுக்கடி சொன்னது…

'அரிய புகைப்படம்' - வேண்டு மென்றே மாற்றி எழுதப்பட்டதா?