சனி, 21 நவம்பர், 2009

வாட்​டர்​கேட் ஊழலை மீண்​டும் விசா​ரிக்க அமெ​ரிக்கா முடிவு


வாஷிங்​டன்,​ நவ.20:​ அமெ​ரிக்க அர​சிய​லில் மிகப் பெரிய ஊழ​லா​கக் கரு​தப்​ப​டும் வாட்​டர்​கேட் ஊழலை மீண்​டும் விசா​ரிக்க முடிவு செய்​யப்​பட்​டுள்​ளது. அமெ​ரிக்க அதி​பர் ரிச்​சர்ட் நிக்​ச​னையே பதவி விலக வைத்த இந்த ஊழல் வழக்கை 35 ஆண்​டு​க​ளுக்​குப் பிறகு மீண்​டும் நடத்த முடிவு செய்​யப்​பட்​டுள்​ளது.÷இந்த வழக்கு தொடர்​பாக ஆராய தட​ய​வி​யல் நிபு​ணர்​கள் அழைக்​கப்​பட்​டுள்​ள​னர். இவர்​கள் வாட்​டர்​கேட் ஊழல் குறித்து நிக்​ச​னுக்கு எந்த அள​வுக்​குத் தெரி​யும் என்​பதை ஆராய்​வர்.÷அ ​மெ​ரிக்​கா​வின் தேசிய புரா​தன காப்​ப​கம் இது தொடர்​பாக ஆய்வு செய்ய புல​னாய்வு அதி​கா​ரி​களை நிய​மித்​துள்​ளது. இவர்​கள் வெள்ளை மாளி​கை​யின் தலைமை அதி​காரி ஹால்​டே​மா​னின் குறிப்​பு​க​ளை​யும் ஆராய்​வர். முன்​னாள் அதி​பர் நிக்​சன்,​ அவ​ரது உத​வி​யா​ள​ரா​கப் பணி​யாற்​றிய ஹால்​டே​மான் இடை​யி​லான 18 நிமிஷ உரை​யா​டல் ஒலி​நா​டா​வில் அழிக்​கப்​பட்​டுள்​ளது. இது தொடர்​பான விவ​ரம் நிக்​ச​னின் கூட்​டாளி ஒரு​வ​ரது நோட்​டில் இடம்​பெற்​றுள்​ளது. இது​கு​றித்து புல​னாய்வு அதி​கா​ரி​கள் ஆய்வு செய்​வர்.÷இ​ரு​வ​ரி​டை​யி​லான உரை​யா​டல் டேப் அழிந்து போயி​ருந்​தா​லும்,​ அதன் விவ​ரம் நோட்​டில் ​ இடம் பெற்​றுள்​ளது என முன்​னர் விசா​ரணை நடத்​திய அதி​கா​ரி​கள் தெரி​வித்​தி​ருந்​த​னர்.÷தற்​போது விசா​ரணை மேற்​கொள்​ளும் அதி​கா​ரி​கள் ஒலி​நா​டா​வில் அழிந்​து​போன விவ​ரங்​க​ளைத் திரும்ப மீட்க முயல்​வர். அதே​போல நோட்​டுப் புத்​த​கத்​தில் சரி​வர தெரி​யாத எழுத்து விவ​ரங்​க​ளை​யும் அவர்​கள் வெளிக் கொணர்​வர்.

கருத்துகள் இல்லை: