புதன், 16 செப்டம்பர், 2009

ஒரு மில்லியன் டாலர் நாணயம்.உலகில் முதல் முறையாக 1 மில்லியன் டாலர் நாணயத்தை கனடா அரசு வெளிஇட்டு இருக்கிறது.

கருத்துகள் இல்லை: