ஞாயிறு, 30 ஆகஸ்ட், 2009

முடியும் உன்னால்

உன்னால் முடியும்
முயன்று பார்
முடியாதது எதுவும் இல்லை


அதி நவீன வசதி இல்லாத
போதே
ஓர் அதிசய தாஜ் மஹால்
முடியும் உன்னால்


முயற்சி திரு வினை ஆக்கும்.
முயன்றால் வானம் உன் வசப்படும்.


கருத்துகள் இல்லை: