ஞாயிறு, 17 ஜூன், 2012

குலசை: உலகத் தந்தையர் தினம்

குலசை: உலகத் தந்தையர் தினம்: உலகத் தந்தையர் தினமான இன்று இந்த உலக தந்தையர்களை நினைவில் கொள்வோமே! உலகத் தந்தையர்கள் இவர்களின் கண்டுபிடிப்புக்கள் முதல் முதல...


நன்றி: பொறியாளர் சுல்தான் அவர்கள்.